Skip to content
napis główny

Projekt, który łączy ludzi!

napis główny

Projekt, który łączy ludzi!

główne mobile
logo notext

O projekcie:

Do zobaczenia w Lepszych Czasach to tytuł cyklu 10 wydarzeń. Stworzony został z myślą o aktywizacji lokalnej społeczności. Polega na promowaniu aktywności społecznej i obywatelskiej osób w różnym wieku, ale także angażowaniu młodego pokolenia w partycypację w życiu publicznym. Projekt skupiać się będzie przede wszystkim na części warsztatowej, integracyjnej, jak i dyskusyjnej. 

Organizować będziemy kursy spotkania z ekspertami czy przedstawicielami zaangażowanych środowisk)

Celem projektu jest kompleksowa odpowiedz na zapotrzebowanie jakie występuje wśród mieszkańców naszego miasta i regionu w zakresie nowoczesnej edukacjo obywatelskiej. Chcemy dać możliwość do dodatkowego dokształcenia się obywateli ale również zaktywizować i pogłębić relacje pomiędzy uczestnikami w naszej lokalnej społeczności, którzy nabytymi podczas warsztatów umiejętnościami podzielą się również ze swoimi rówieśnikami.

logo notext

O projekcie:

Do zobaczenia w Lepszych Czasach to tytuł cyklu 10 wydarzeń. Stworzony został z myślą o aktywizacji lokalnej społeczności. Polega na promowaniu aktywności społecznej i obywatelskiej osób w różnym wieku, ale także angażowaniu młodego pokolenia w partycypację w życiu publicznym. Projekt skupiać się będzie przede wszystkim na części warsztatowej, integracyjnej, jak i dyskusyjnej. 

Organizować będziemy kursy spotkania z ekspertami czy przedstawicielami zaangażowanych środowisk)

Celem projektu jest kompleksowa odpowiedz na zapotrzebowanie jakie występuje wśród mieszkańców naszego miasta i regionu w zakresie nowoczesnej edukacjo obywatelskiej. Chcemy dać możliwość do dodatkowego dokształcenia się obywateli ale również zaktywizować i pogłębić relacje pomiędzy uczestnikami w naszej lokalnej społeczności, którzy nabytymi podczas warsztatów umiejętnościami podzielą się również ze swoimi rówieśnikami.

Cel projektu:

Celem Uniwersytetów Ludowych jest przygotowanie współczesnego człowieka do odpowiedzialnego funkcjonowania w codziennej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Umożliwia uczestnikom świadome i dojrzałe zrozumienie siebie, swojej roli w świecie czy lokalnej społeczności. Uniwersytety ludowe realizują swoje cele na podstawie wartości, takich jak:

• kultywowanie tradycji lokalnych, regionalnych, narodowych,

• pielęgnowanie humanistycznych wartości kultury europejskiej, takich jak poszanowanie

godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości oraz empatii i wrażliwości na

drugiego człowieka,

• uświadamianie i analizę wyzwań globalnych współczesnego świata oraz budzenie postawy odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń i solidarności wobec innych narodów,

• wspieranie rozwoju osobistego i potencjału jednostek przy jednoczesnym budowaniu

więzi społecznych

Promowanie

aktywności społecznej

Organizacja

warsztatóww

Aktywizacja

lokalnej społeczności

cel projektu

Cel projektu:

Celem Uniwersytetów Ludowych jest przygotowanie współczesnego człowieka do odpowiedzialnego funkcjonowania w codziennej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Umożliwia uczestnikom świadome i dojrzałe zrozumienie siebie, swojej roli w świecie czy lokalnej społeczności. Uniwersytety ludowe realizują swoje cele na podstawie wartości, takich jak:

• kultywowanie tradycji lokalnych, regionalnych, narodowych,

• pielęgnowanie humanistycznych wartości kultury europejskiej, takich jak poszanowanie

godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości oraz empatii i wrażliwości na

drugiego człowieka,

• uświadamianie i analizę wyzwań globalnych współczesnego świata oraz budzenie postawy odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń i solidarności wobec innych narodów,

• wspieranie rozwoju osobistego i potencjału jednostek przy jednoczesnym budowaniu

więzi społecznych

Promowanie

aktywności społecznej

Organizacja

warsztatóww

Aktywizacja

lokalnej społeczności

cel projektu

Aktualności:

Tutaj pełen harmonogram zajęć na nadchodzące miesiące:
Chcesz wziąć udział w warsztatach?

Aktualności:

Tutaj pełen harmonogram zajęć na nadchodzące miesiące:
Chcesz wziąć udział w warsztatach?
belka last